Close
Cartref Y Rôlau Swyddi gwag Trosolwg o'r Broses Cwestiynau cyffredin English

Y Rôlau

Mae gennym ni rolau cyffrous, heriol a gwerth chweil ar gael ar draws DWP.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, gyda'r sgiliau, yr ymrwymiad a'r gallu cywir i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus gwych.

Mae rôl Swyddog Gweithredol DWP yn eang ac amrywiol. Byddwch yn gweithio gyda chwsmeriaid, cyflogwyr a chydweithwyr trwy gyfuniad o gysylltiadau digidol, ffôn ac wyneb yn wyneb bob dydd. I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd â'r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i'r cwsmer. Bydd gennych hefyd y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Gallai eich rôl gynnwys ystod o ddyletswyddau ac rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu addasu ac sy'n hyblyg. Gall dyletswyddau nodweddiadol gynnwys:

  • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol mewn amrywiaeth o amgylcheddau gan gynnwys canolfan gyswllt ac wyneb yn wyneb.
  • Gwneud asesiadau ar sail ffeithiau ynghylch hawl i fudd-daliadau.
  • Asesu ceisiadau a delio ag ymholiadau gan amrywiaeth o gwsmeriaid.
  • Cefnogi nod yr Adran i ddefnyddio dulliau digidol fel y brif sianel gyswllt ar gyfer yr holl wasanaethau hawlwyr.
  • Arwain a rheoli tîm i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid, ansawdd a pherfformiad rhagorol.
  • Rheoli adnoddau ac enw da'r Adran; gallai hyn gynnwys gwneud penderfyniadau gwariant, sicrhau gwerth am arian, cadarnhau cymhwyster i dderbyn budd-daliadau priodol, rheolaeth llinell cydweithwyr neu reoli cyfathrebu gyda phartneriaid allanol.
  • Cynnig cyngor o safon i gwsmeriaid am gamau chwilio am waith, gan eu cefnogi i chwilio am waith yn effeithiol mewn byd digidol yn bennaf.

Enghreifftiau o Rolau